Dụng cụ thể hình

Giàn Tập Đa Năng Vifa

Giá: 6.500.000 VNĐ

Dây kéo lò xo đa năng

Giá: 180.000 VNĐ

Ghế cong tập bụng

Giá: 1.100.000 VNĐ

Giàn Tạ Đa Năng

Giá: 1.000.000 VNĐ

Giàn Tập Đa Năng GM6650

Giá: 17.000.000 VNĐ

Ghế Tập Tạ Đa Năng

Giá: 6.900.000 VNĐ

Ghế Cong Tập Bụng

Giá: 400.000 VNĐ

Giàn Tập đa năng XuKi

Giá: 1.680.000 VNĐ