Mặt Vợt Bóng Bàn

Mặt TENERGY 80

Giá: 1.300.000 VNĐ

Mặt TENERGY 80 FX

Giá: 1.300.000 VNĐ

Mặt TENERGY 05 FX

Giá: 1.300.000 VNĐ

Mặt TENERGY 05

Giá: 1.300.000 VNĐ

Mặt Butterfly TENERGY 64

Giá: 1.330.000 VNĐ

Mặt Butterfly TENERGY 64 FX

Giá: 1.330.000 VNĐ

Mặt Sriver -Butterfly

Giá: 650.000 VNĐ

Mặt Yasaka Phantom

Giá: 480.000 VNĐ

Mặt Donic- Baracuda

Giá: 680.000 VNĐ